Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

З 2004 по 2007 рік працювала в Апеляційному суді Харківської області на посадах помічника судді судової колегії судової палати з цивільних справ та старшого консультанта суду. Саме в процесі роботи над актуальними проблемами юридичної практики зацікавилася проблемами права інтелектуальної власності .

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Тема дисертації «Договори в сфері реалізації майнових прав на музичний твір». У 2008 році опублікувала монографію «Договори в сфері реалізації авторських прав на музичний твір». Має істотний практичний досвід щодо засобів індивідуалізації товарів і послуг, авторських договорів, реєстрації і підтримки прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

З 2009 року і по сьогоднішній день працює на посаді старшого викладача кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Коло наукових інтересів включає всі сфери права інтелектуальної власності, договірне право, а також цивільно-правові аспекти інформаційного права.

Олена Жилінкова залучається юридичною фірмою "Arbitis" в якості радника в практиці право інтелектуальної власності.

 

Публікації

Проекти